รวมสื่อการเรียนการสอนสุขพละศึกษา ป.1 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนสุขพละศึกษา ป.1
X
Advertisements

รวมสื่อการเรียนการสอนสุขพละศึกษา ป.1 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสุขศึกษาและพละศึกษา โดยเป็นเรื่องพื้นฐานของชีวิตรอบตัว เช่น อวัยวะ สุขบัญญัติ ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนสุขพละศึกษา ป.1 (PDF)

ลักษณะ หน้าที่และวิธีการดูแลอวัยวะภายนอก

เข้าใจตนเอง

บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว

ชื่นชอบและภาคภูมิใจในตนเอง

สุขบัญญัติแห่งชาติ

รู้ทันอาการเจ็บป่วย

รู้จักอุบัติเหตุ

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com