รวมสื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา ป.1 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา ป.1
X
Advertisements

รวมสื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา ป.1 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะสังคมศึกษาสมัยใหม่ของประถม เรื่องพื้นฐานของสังคม เช่น สังคมในห้องเรียน สังคมในครอบครัว ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา ป.1 (PDF)

แกนหลักสังคมศึกษา (ชุด 1, ชุด 2, ชุด 3)

มุ่งมั่นและศรัทธา

ปฏิบัติมาเป็นนิจ

พาจิตแจ่มใส

รอบตัวน่ารู้

มองดูธรรมชาติ

ซึมซาบการเปลี่ยนแปลง

หวงแหนสิ่งแวดล้อม

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com