รวมสื่อการเรียนการสอนสุขพละศึกษา ป.2 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนสุขพละศึกษา ป.2
X
Advertisements

รวมสื่อการเรียนการสอนสุขพละศึกษา ป.2 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้รายวิชาพละและสุขศึกษา เช่น อวัยวะ หน้าที่ครอบครัว สุขภาพ การเจ็บป่วย ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนสุขพละศึกษา ป.2 (PDF)

ลักษณะ หน้าที่และวิธีดูแลอวัยวะภายนอก

ลักษณะ หน้าที่และวิธีดูแลอวัยวะภายใน

ธรรมชาติของชีวิตและการเจริญเติบโต ของมนุษย์

บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว

ชื่นชอบและภาคภูมิใจในตนเอง

สุขภาพของเรา

การเจ็บป่วยและการป้องกันโรค

ยาสามัญประจำบ้าน

อุบัติเหตุและการป้องกัน

ภัยใกล้ตัว

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com