รวมสื่อการเรียนการสอนการงานอาชีพ ป.2 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนการงานอาชีพ ป.2
X
Advertisements

รวมสื่อการเรียนการสอนการงานอาชีพ ป.2 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการงานอาชีพ เช่น บทบาทหน้าที่ในครอบครัว งานบ้าน งานเกษตร ช่าง งานประดิษฐ์ ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนการงานอาชีพ ป.2 (PDF)

บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว และการช่วยเหลืองานบ้าน

การแต่งกาย และการดูแลรักษาเสื้อผ้า

การดูแลรักษาอุปกรณ์การเรียน

การเกษตรน่ารู้

รู้จักเครื่องมือและงานช่าง

เรียนรู้งานประดิษฐ์อย่างสร้างสรรค์

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com