รวมสื่อการเรียนการสอนสุขพละศึกษา ป.3 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนสุขพละศึกษา ป.3

รวมสื่อการเรียนการสอนสุขพละศึกษา ป.3 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาสุขพละศึกษา เช่น ชีวิต บุคลิคภาพ โรค สมรรถภาพ ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนสุขพละศึกษา ป.3 (PDF)

ลักษณะ หน้าที่และวิธีดูแลอวัยวะภายในและภายนอก

ธรรมชาติของชีวิต

บทบาทหน้าที่ของสมาชิกภายในครอบครัว

มั่นใจและภาคภูมิใจในตัวเอง

อาหารหลัก 5 หมู่ และโภชนาการ

รู้จักกับฟันของเรา

โรคและการป้องกัน

การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย

อุบัติเหตุที่อาจพบเจอ

การปฐมพยาบาล

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com