รวมสื่อการเรียนการสอนสุขพละศึกษา ป.5 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนสุขพละศึกษา ป.5
X
Advertisements

รวมสื่อการเรียนการสอนสุขพละศึกษา ป.5 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาสุขพละศึกษา เช่น สุขภาพร่างกาย การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การปฏิตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ  สื่อสุขภาพ ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนสุขพละศึกษา ป.5 (PDF)

ระบบอวัยวะในร่างกาย

การปฏิบัติตนเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเพศ

การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว และในโรงเรียน

การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย

การปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

สื่อเพื่อสุขภาพ

โรคที่พบในชีวิตประจำวัน

ยาที่ควรรู้

สารเสพติด

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com