รวมสื่อการเรียนการสอนการงานอาชีพ ป.5 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนการงานอาชีพ ป.5

รวมสื่อการเรียนการสอนการงานอาชีพ ป.5 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เช่น งานครัว การประกอบอาหาร งานประดิษฐ์ เกษตรกรรม ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนการงานอาชีพ ป.5 (PDF)

บ้านงามตา

เสื้อผ้าของฉัน

สารพันงานครัว

ฝึกปฏิบัติการประกอบอาหาร

เรียนรู้งานช่าง

 สารพันงานประดิษฐ์ (ชุด 1, ชุด 2)

เกษตรกรรมคู่บ้าน (ชุด 1, ชุด 2)

สานฝันให้เป็นจริง (ชุด 1, ชุด 2)

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com