รวมสื่อการเรียนการสอนสุขพละศึกษา ป.6 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนสุขพละศึกษา ป.6
X
Advertisements

รวมสื่อการเรียนการสอนสุขพละศึกษา ป.6 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาสุขพละศึกษา เช่น สุขภาพร่างกาย เพศสัมพันธ์ โรคติดต่อ สารเสพติด ภัยรอบตัว ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนสุขพละศึกษา ป.6 (PDF)

ระบบในร่างกาย (ระบบสืบพันธุ์, ระบบไหลเวียนโลหิต, ระบบหายใจ)

การสร้างสัมพันธภาพ (การสร้างสัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัว, การสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อน)

พฤติกรรมเสี่ยงที่นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์การติดเอดส์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ

โรคติดต่อสำคัญที่พบในประเทศไทย (โรคไข้หวัดนก, โรคไข้เลือดออก, โรคเอดส์)

สารเสพติด

ภัยธรรมชาติ

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com