รวมสื่อการเรียนการสอนดนตรีนาฏศิลป์ ป.6 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนดนตรีนาฏศิลป์ ป.6

รวมสื่อการเรียนการสอนดนตรีนาฏศิลป์ ป.6 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาดนตรีและนาฏศิลป์ เช่น ร้องเล่นเต้นรำ นาฏลีลาไทย นาฏศิลป์อนุรักษ์ ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนดนตรีนาฏศิลป์ ป.6 (PDF)

ร้องเล่นเต้นรำ

นาฏลีลาไทย

นาฏศิลป์อนุรักษ์

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com