รวมสื่อการเรียนการสอนสุขพละศึกษา ม.1 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนสุขพละศึกษา ม.1

รวมสื่อการเรียนการสอนสุขพละศึกษา ม.1 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาสุขพละศึกษา เช่น พัฒนาการวัยรุ่น การใช้ชีวิตอย่างมีสุข รู้เกี่ยวกับโทษของสารเสพติด ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนสุขพละศึกษา ม.1 (PDF)

พัฒนาการสมวัย

วัยสดใสชีวิตมีสุข

ภาวะโภชนาการกับการสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ

ชีวิตปลอดภัยจากสารเสพติด

การปฐมพยาบาล

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com