รวมสื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา ม.1 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา ม.1
X
Advertisements

รวมสื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา ม.1 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาสังคมศึกษาและวัฒนธรรม เช่น ศาสนา วัฒนธรรม รัฐธรรมนูญ พลเมือง เศรษฐกิจ ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา ม.1 (PDF)

เทอม 1

 1. พระพุทธศาสนาในไทย
 2. เหตุการณ์สำคัญในพุทธประวัติ
 3. พระรัตนตรัย
 4. เรียนรู้วิถีชีวิตของพระภิกษุ
 5. ประวัติวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
 6. รู้จักกับรัฐธรรมนูญ
 7. สิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมืองไทย
 8. วัฒนธรรมน่ารู้

เทอม 2

 1. เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
 2. เปิดโลกเอเชีย
 3. ทวีปแห่งเกาะออสเตรเลียและโอเชียเนีย
 4. ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ควรรู้
 5. อ๋อ! เศรษฐศาสตร์
 6. หลักการบริโภคที่ดี
 7. สถาบันทางการเงิน
 8. ระบบเศรษฐกิจ
 9. เศรษฐกิจพอเพียง

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com