รวมใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ป.1 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ป.1

รวมใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ป.1 สอนให้เด็กเริ่มต้นเข้าใจกับสุขพละศึกษาพื้นฐาน เข้าใจในกิจกรรมทางร่างกายเบื้องต้น ฯลฯ ตัวแบบฝึกหัดมีรูปภาพประกอบช่วยให้เด็กอยากทำแบบฝึกหัด ช่วยให้สมองมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และช่วยเสริมสร้างความรู้เพิ่มเติมได้

ใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ป.1 (PDF)

สุขพละชุด 1

สุขพละชุด 2

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com