Skip to content

รวมใบงานแบบฝึกหัดสังคมศึกษา ป.1 (PDF)

 • by
ใบงานแบบฝึกหัดสังคมศึกษา ป.1
X
Advertisements

รวมใบงานแบบฝึกหัดสังคมศึกษา ป.1 สอนให้เด็กเริ่มต้นเข้าใจกับสังคมในยุคปัจจุบันเพื่อปูพื้นฐานความรู้ด้านสังคมในหลักสูตรต่อๆ ไป ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบทั้งขาวดำและสี ช่วยเสริมสร้างให้เด็กๆ มีความคิดสร้างสรรค์และความสนุกในการทำแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้น

ใบงานแบบฝึกหัดสังคมศึกษา ป.1 (PDF)

เทอม 1

 1. สิ่งต่างๆ ด้านสังคมที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
 2. ทำงานดีมีสุข
 3. เรียนรู้กับรายรับ-รายจ่าย และการออม
 4. สมาชิกที่ดีของครอบครัวและ โรงเรียน
 5. เรียนรู้ประชาธิปไตย

เทอม 2

 1. มุ่งมั่นและศรัทธาในศาสนา
 2. ศาสนพิธี และการปฏิบัติตนที่เหมาะสม
 3. ศาสนาพาจิตแจ่มใจ
 4. รอบตัวน่ารู้
 5. มองดูธรรมชาติ

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com