รวมใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ป.1 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ป.1

รวมใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ป.1 แบบฝึกหัดการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐานสำหรับเด็กนักเรียน เช่น เรื่องช่าง งานประดิษฐ์ เกษตรน่ารู้ ฯลฯ ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้เด็กๆ สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น ช่วยเสริมสร้างให้เด็กๆ มีความคิดสร้างสรรค์และความสนุกในการทำแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้น

ใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ป.1 (PDF)

การงานอาชีพชุด 1

การงานอาชีพชุด 2

หนังสือสำหรับผู้สอน

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com