รวมใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ป.2 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ป.2

รวมใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ป.2 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ด้านสุขพละพื้นฐานที่ต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ทั้งการรู้จักพื้นฐานอวัยวะใน และนอกร่างกาย การรู้จักกับกีฬา ฯลฯ ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้เด็กๆ สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น และให้ตัวเด็กความสนุกในการทำแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้น

ใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ป.2 (PDF)

แกนหลักสุขพละศึกษา ชุด 1

แกนหลักสุขพละศึกษา ชุด 2

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สุขพละศึกษา

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับครูผู้สอน

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com