รวมใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ป.2 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ป.2

รวมใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ป.2 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้พื้นฐานด้านการงานอาชีพและเทคโนโลยีที่ต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้เด็กๆ สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น และให้ตัวเด็กความสนุกในการทำแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้น

ใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ป.2 (PDF)

แกนหลักการงานอาชีพ 1

แกนหลักการงานอาชีพ 2

แกนหลักการงานอาชีพ 3

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.2

ชุดกิจกรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับครูผู้สอน

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com