รวมใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ป.5 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ป.5
X
Advertisements

รวมใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ป.5 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ด้านสุขพละศึกษาต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว โดยจะเรียนรู้ความรู้เดิมให้ลึกซึ้งมากขึ้น เช่น ระบบในร่างกาย การปฏิบัติเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย ฯลฯ เป็นต้น และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น

รวมใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ป.5

ระบบในร่างกาย

การปฏิบัติตนเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเพศ

แก้ปัญหาในครอบครัวและรอบข้าง

การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

โรคที่พบในชีวิตประจำวัน

ยา

สารเสพติด

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาสุขพละศึกษา ป.5 แบบรูปเล่ม

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เทอม 1, เทอม 2

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้(สำหรับครูผู้สอน) เทอม 1, เทอม 2

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com