รวมใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ป.5 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ป.5

รวมใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ป.5 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ด้านทักษะอาชีพของนักเรียน ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว โดยจะได้เรียนรู้ตามหัวข้อในการเรียนรู้การรู้จักคิดการซ่อม เกษตรในบ้าน การใช้ชีวิตสานฝันของตนเอง ฯลฯ ต่อยอดจาก ป.4 และความรู้ตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้เด็กๆ สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น และให้ตัวเด็กความสนุกในการทำแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้น

ใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ป.5

ครอบครัวอุ่นจิต

ช่างคิดช่างซ่อม

เกษตรกรรมคู่บ้าน

สานฝันให้เป็นจริง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.5

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้(สำหรับนักเรียน) เทอม1 (การงานอาชีพ, ศิลปะ), เทอม 2

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้(สำหรับครูผู้สอน) เทอม 1 (การงานอาชีพ, ศิลปะ), เทอม 2

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com