รวมใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ป.6 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ป.6
X
Advertisements

รวมใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ป.6 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ด้านสุขพละศึกษาต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว โดยสิ่งที่ได้เรียนมารวมถึงเน้นเรื่องเพศ ความสัมพันธ์ โรคต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น

รวมใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ป.6

ระบบสืบพันธุ์

ระบบไหลเวียนโลหิต

ระบบหายใจ

การสร้างสัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัว

การสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อน

พฤติกรรมเสี่ยงที่นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์การติดเอดส์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ

โรคติดต่อสำคัญที่พบในประเทศไทย

สารเสพติด

ภัยธรรมชาติ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาสุขพละศึกษา ป.5 แบบรูปเล่ม

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เทอม 1, เทอม 2

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้(สำหรับครูผู้สอน) เทอม 1, เทอม 2

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com