รวมใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ป.6 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ป.6

รวมใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ป.6 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ด้านทักษะอาชีพของนักเรียน ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว โดยจะได้เรียนรู้ตามหัวข้อในการเรียนที่เรียนมาทั้งหมดต่อยอดจากความรู้เดิม เช่น เรื่องช่าง เกษตรกรรม ฯลฯ และความรู้ตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้เด็กๆ สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น และให้ตัวเด็กความสนุกในการทำแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้น

ใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ป.6

ครอบครัวอุ่นจิต

ช่างคิดช่างซ่อม

เกษตรกรรมคู่บ้าน

สานฝันให้เป็นจริง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้การงานอาชีพ ป.6

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้(สำหรับนักเรียน) เทอม 1 (การงานอาชีพ, ศิลปะ), เทอม 2

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้(สำหรับครูผู้สอน) เทอม 1 (การงานอาชีพ, ศิลปะ), เทอม 2

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com