รวมใบงานแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.6 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.6

รวมใบงานแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.6 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้วิทยาศาสตร์ต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว โดยจะได้เรียนรู้วิทยาศตร์ชั้นประถมทุกหัวข้อที่ได้เรียนมาและได้เรียนรู้เรื่องใหม่ เช่น วงจรไฟฟ้า กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ดาราศาสตร์ ฯลฯ และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น

รวมใบงานแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.6

ร่างกายมนุษย์

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

สารในชีวิตประจำวัน

การแยกสาร การจำแนกสารในชีวิตประจำวัน ชุด 1, ชุด 2

การเปลี่ยนแปลงของสาร

วงจรไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้า

กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก

ดาราศาตร์และอวกาศ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ป.6 แบบรูปเล่ม

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้(สำหรับนักเรียน) เทอม 1, เทอม 2

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้(สำหรับครูผู้สอน) เทอม 1, เทอม 2

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com