รวมใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ม.3 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ม.3
X
Advertisements

รวมใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ม.3 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้สุขและพละศึกษาระดับมัธยม ต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว เช่น พัฒนาการของวัยรุ่น อนามัย สุขภาพตนเองและชุมชน การป้องกันความเสี่ยง ฯลฯ และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบและเฉลยสำหรับครูผู้สอน ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น

รวมใบงานแบบฝึกหัดสุขพละศึกษา ม.3

พัฒนาการของวัยรุ่นและความคาดหวังของสังคม

อนามัยแม่และเด็ก

สร้างเสริมสุขภาพตนเองและชุมชนด้วยตัวเรา

รู้ทันความเสี่ยง หลีกเลี่ยงดีชีวี มีสุข

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com