รวมใบงานแบบฝึกหัดสังคมศึกษา ม.3 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดสังคมศึกษา ม.3

รวมใบงานแบบฝึกหัดสังคมศึกษา ม.3 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้สังคมศึกษา และวัฒนธรรมต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว เช่น พุทธศาสนา กฏหมาย ภูมิประเทศ เศรษฐกิจ ทวีป การเมือง ฯลฯ และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบและเฉลยสำหรับครูผู้สอน ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น

รวมใบงานแบบฝึกหัดสังคมศึกษา ม.3

เทอม 1

 1. ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา
 2. หลักธรรมนำชีวิต
 3. หน้าที่ชาวพุทธ
 4. กฎหมายน่ารู้
 5. สิทธิมนุษยชน
 6. วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล
 7. สังคมดีมีสุข
 8. การเมืองการปกครอง

เทอม 2

 1. มหัศจรรย์อเมริกาเหนือ
 2. หลากสีสันอเมริกาใต้
 3. สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
 4. กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ
 5. เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาท้องถิ่นและระบบสหกรณ์
 6. บทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจ
 7. ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com