รวมสื่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ป.3 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ป.3
X
Advertisements

รวมสื่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ป.3 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ เช่น ย้อนรอยอดีต ประวัติศาสตร์ชาติไทยและเพื่อนบ้าน ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ป.3 (PDF)

วันเวลาและการเปลี่ยนแปลง

ย้อนรอยอดีต

ชุมชนของเรา

เรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้าน

ทิศ และที่ตั้ง

ศาสนาและความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม

แผ่นดินไทยแผ่นดินทอง (ชุด 1, ชุด 2)

สัมพันธ์ฉันท์มิตร

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com