รวมสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ป.4 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ป.4

รวมสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ป.4 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้รายวิชาคณิตฯ เช่น จำนวนนับหกหลัก การวัด เลขระคน เรขาคณิต เลขทิศนิยมและเลขเศษส่วน ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ป.4 (PDF)

จำนวนนับที่มากกว่า 100,000 (ชุด 1, ชุด 2)

การบวก การลบ (ชุด 1, ชุด 2, ชุด 3)

การคูณ การหาร (ชุด 1, ชุด 2, ชุด 3, ชุด 4)

การบวก ลบ คูณ หารระคน (ชุด 1, ชุด 2, ชุด 3)

การวัด (ชุด 1, ชุด 2)

เศษส่วนและการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน (ชุด 1, ชุด 2, ชุด 3)

ทศนิยมและการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม (ชุด 1, ชุด 2)

เรขาคณิตสองมิติ (ชุด 1, ชุด 2, ชุด 3, ชุด 4)

สมการและแบบรูป

สถิติและความน่าจะเป็น

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com