รวมสื่อการเรียนการสอนดนตรีนาฏศิลป์ ป.5 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนดนตรีนาฏศิลป์ ป.5
X
Advertisements

รวมสื่อการเรียนการสอนดนตรีนาฏศิลป์ ป.5 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาดนตรีและนาฏศิลป์ เช่น ละคร นาฏยศัพท์ ระบำรำฟ้อน รำวง ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนดนตรีนาฏศิลป์ ป.5 (PDF)

ละครสร้างสรรค์

นาฏยศัพท์

ภาษาท่านาฏศิลป์

ระบำ รำ ฟ้อน

นาฏศิลป์ 4 ภาค

รำวงมาตรฐาน

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com