รวมสื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา ม.2 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา ม.2

รวมสื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา ม.2 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาสังคมศึกษาและวัฒนธรรม เช่น พุทธประวัติ บทบาทในสังคม สินค้าบริการ การออมและลงทุน ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา ม.2 (PDF)

เทอม 1

 1. พระพุทธศาสนาในประเทศเพื่อนบ้าน
 2. พุทธประวัติ
 3. พระไตรปิฎก
 4. การพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และดำเนินชีวิต
 5. บทบาทและความสำคัญของสถาบันทางสังคม
 6. กฏหมาย
 7. การบริหารราชการในปัจจุบัน
 8. วัฒนธรรมไทยและทวีปเอเชีย

เทอม 2

 1. ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรป (ชุด 1, ชุด 2)
 2. ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปแอฟริกา (ชุด 1, ชุด 2)
 3. การผลิตสินค้าและบริการ
 4. รู้ทันสิทธิผู้บริโภค
 5. ระบบเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
 6. รู้จักการออมและการลงทุน

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com