รวมสื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา ม.3 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา ม.3
X
Advertisements

รวมสื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา ม.3 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาสังคมศึกษาและวัฒนธรรม เช่น ศาสนาพุทธ กฏหมายน่ารู้ การเมืองการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา ม.3 (PDF)

เทอม 1

 1. ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา
 2. หลักธรรมนำชีวิต
 3. หน้าที่ชาวพุทธ
 4. กฎหมายน่ารู้
 5. สิทธิมนุษยชน
 6. วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล
 7. สังคมดีมีสุข
 8. การเมืองการปกครอง

เทอม 2

 1. มหัศจรรย์อเมริกาเหนือ
 2. หลากสีสันอเมริกาใต้
 3. สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
 4. กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ
 5. เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาท้องถิ่นและระบบสหกรณ์
 6. บทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจ
 7. ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com