รวมใบงานแบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ ป.1 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ ป.1
X
Advertisements

รวมใบงานแบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ ป.1 โดยในแบบฝึกหัดประวัติศาสตร์พื้นฐานสำหรับเด็กนักเรียน ในเรื่องชาติไทยรวมถึงภูมิภาคอาเซียน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้เด็กๆ สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น ช่วยเสริมสร้างให้เด็กๆ มีความคิดสร้างสรรค์และความสนุกในการทำแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้น

ใบงานแบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ ป.1

ใส่ใจ ใฝ่รู้ สู่สัญลักษ์ไทย

แสดงความเคารพต่อสัญลักษ์สำคัญของชาติไทย

ฒนธรรมในชุมชน

ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น

ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม (ชุด 1, ชุด 2)

ช่วงเวลาใน 1 วัน

สถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวในอาเซียน (ชุด 1, ชุด 2)

สมาชิกในกลุ่มอาเซียน (ชุด 1, ชุด 2)

ธรรมเนียมปฏิบัติ (ชุด 1, ชุด 2)

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com