รวมใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.2 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.2

รวมบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.2 โดยในแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐานต่อยอดจากความรู้ ในเรื่องบวกลบคูณหาญ การวัด ฯลฯ ต่อยอดมาจากพื้นฐานเดิม ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้เด็กๆ สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น และให้ตัวเด็กความสนุกในการทำแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้น

ใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.2

คณิตศาสตร์ชุด 1

คณิตศาสตร์ชุด 2

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com