รวมใบงานแบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ ป.5 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ ป.5
X
Advertisements

รวมใบงานแบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ ป.5 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ด้านประวัติศาสตร์ชาติไทยรวมถึงเพื่อนบ้าน ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว โดยจะได้เรียนรู้ตามหัวข้อในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติสมัยก่อนในหลายยุค เรื่องเพื่อนบ้านต่างๆ ฯลฯ และความรู้ตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้เด็กๆ สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น และให้ตัวเด็กความสนุกในการทำแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้น

ใบงานแบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ ป.5

แกนหลักประวัติศาสตร์ชุด 1

ถิ่นไทยวิไลศิลป์

อาเซียน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ป.5

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้(สำหรับนักเรียน) เทอม 1, เทอม 2

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้(สำหรับครูผู้สอน) เทอม 1, เทอม 2

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com