รวมใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.3 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.3

รวมใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.3 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้คณิตศาสตร์ต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว โดยจะเริ่มบวกลบเลขคูณหาญไม่เกิน 6 หลัก หน่วยของสิ่งต่างๆ ฯลฯ และตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้เด็กๆ สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น และให้ตัวเด็กความสนุกในการทำแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้น

ใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.3 (PDF)

จำนวน

การบวก การลบ (ชุด 1, ชุด 2, ชุด 3)

เรขาคณิต

แบบรูป

สถิติ

หน่วยของเงิน

เวลา

การคูณ การหาร (ชุด 1, ชุด 2, ชุด 3, ชุด 4)

การวัด

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบรูปเล่ม

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เทอม 1, เทอม 2

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้(สำหรับครูผู้สอน) เทอม 1, เทอม 2

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com