รวมสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ป.3 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ป.3
X
Advertisements

รวมสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ป.3 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เช่น จำนวน บวก ลบ คูณ หาร หน่วยต่างๆ ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ป.3 (PDF)

จำนวน (ชุด 1, ชุด 2)

การบวก การลบ (ชุด 1, ชุด 2, ชุด 3)

เรขาคณิต

แบบรูป (ชุด 1, ชุด 2)

สถิติ

หน่วยของเงิน (ชุด 1, ชุด 2)

เวลา (ชุด 1, ชุด 2)

การคูณ การหาร (ชุด 1, ชุด 2, ชุด 3, ชุด 4, ชุด 5, ชุด 6)

การวัด  (ชุด 1, ชุด 2)

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com