รวมสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ม.2 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ม.2
X
Advertisements

รวมสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ม.2 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เช่น ทฤษฏีบทพีทาโกรัส จำนวนจริง พหุนาม การให้เหตุผลทางเรขาคณิต ฯลฯ และทบทวนความรู้เก่าๆ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ม.2 (PDF)

เทอม 1

 1. ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
 2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง (ชุด 1, ชุด 2)
 3. ปริซึมและทรงกระบอก
 4. การแปลงทางเรขาคณิต
 5. สมบัติของเลขยกกำลัง
 6. พหุนาม

เทอม 2

 1. สถิติ
 2. ความเท่ากันทุกประการ (ชุด 1, ชุด 2)
 3. เส้นขนาน
 4. การให้เหตุผลทางเรขาคณิต
 5. การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสอง (ชุด 1, ชุด 2)

**สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ชุดนี้ สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com