รวมใบงานแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.2 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.2

รวมบงานแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.2 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้เพิ่มเติมจากในหนังสือวิทยาศาสตร์ ป.2 ใหเด็กได้ทบทวนไปในตัว เช่น สิ่งมีชีวิตรอบตัว ธรรมชาติ ฯลฯ ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้เด็กๆ สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น และให้ตัวเด็กความสนุกในการทำแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้น

ใบงานแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.2

วิทยาศาสตร์ชุด 1

วิทยาศาสตร์ชุด 2

วิทยาศาสตร์ชุด 3

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com