รวมใบงานแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.5 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.5

รวมใบงานแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.5 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้วิทยาศาสตร์ต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว โดยจะเริ่มรู้จักกับวิทยาศาสตร์รอบตัวให้มากขึ้นจากความรู้เดิม เช่น สิ่งแวดล้อม สาร พันธุกรรม เสียง แรง ดาว ฯลฯ และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น

รวมใบงานแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.5

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต

สารในชีวิตประจำวัน

รู้จักน้ำ และการเปลี่ยนแปลงของน้ำ

เสียง

แรง

ดาว

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ป.5 แบบรูปเล่ม

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เทอม 1, เทอม 2

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้(สำหรับครูผู้สอน) เทอม 1, เทอม 2

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com