รวมใบงานแบบฝึกหัดดนตรีนาฏศิลป์ ม.1 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดดนตรีนาฏศิลป์ ม.1
X
Advertisements

รวมใบงานแบบฝึกหัดดนตรีนาฏศิลป์ ม.1 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ดนตรีไทยและสากลและนาฏศิลป์ ต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว เช่น ดนตรีกับวัฒนธรรม โน้ตดนตรี วิเคราะห์เพลง ฯลฯ และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบและเฉลยสำหรับครูผู้สอน ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น

รวมใบงานแบบฝึกหัดดนตรีนาฏศิลป์ ม.1 (PDF)

สุนทรีดนตรีรส

ดนตรีคู่วัฒนธรรม

โน้ตดนตรีมหัศจรรย์

ลำนำร้องเล่นเป็นเพลง

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com