รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ป.1 (PDF)

X
Advertisements

รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ป.1 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐานของประถม เรื่องพื้นฐานของภาษาสากล เช่น การพูดในชีวิตประจำวัน ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ป.1 (PDF)

แกนหลักภาษาอังกฤษ (ชุด 1, ชุด 2, ชุด 3, ชุด 4)

Food & Drinks

Around Me

My Free Time

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

รวมสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ป.1 (PDF)

X
Advertisements

รวมสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ป.1 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะวิทย์พื้นฐานของประถมเรื่อง สิ่งมีชีวิตรอบตัว วัสดุ เสียง ท้องฟ้า ฯลฯ พื้นฐาน ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ป.1 (PDF)

ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว (ชุด 1, ชุด 2)

วัสดุในชีวิตประจำวัน

เสียงในชีวิตประจำวัน

ท้องฟ้าของเรา

ลักษณะของหิน

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com

รวมสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ป.1 (PDF)

X
Advertisements

รวมสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ป.1 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะคณิตพื้นฐานของประถม เช่น จำนวน เรขาคณิต แบบรูป สถิติ การวัด ฯลฯ พื้นฐาน ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ป.1 (PDF)

เทอม 1

  1. จำนวน (ชุด 1, ชุด 2)
  2. การดำเนินการจำนวน (ชุด 1, ชุด 2)
  3. เรขาคณิต

เทอม 2

  1. จำนวน
  2. การดำเนินการของจำนวน (ชุด 1, ชุด 2)
  3. แบบรูป
  4. สถิติ
  5. การวัด (ชุด 1, ชุด 2)

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com